Boosta er arbetsplats -

 

Kom igång tillsammans!

  

 

 

Steg! - Klassikern som alltid funkar

Stegtävling nu även med hemmaträning för hela arbetsplatsen. Steg! är en rolig aktivitet som inspirerar till mer rörelse i vardagen och samtidigt stärker teamkänslan på arbetsplatsen. Skapa positiva hälsorutiner med våra nya veckoutmaningar. Alla kan vara med och alla blir vinnare!

Steg! – Aktivitetstävlingen som engagerar hela arbetsplatsen

Aktuella tävlingar
  Må bra-steget  
image description

Rikstäckande stegtävling med hemmaträning för hela arbetsplatsen!

14 juni - 11 juli 2021

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com