Vi kan stegtävlingar  


Vi sköter allt

  • Tidsplanering
  • Marknadsföringsmaterial
  • Egen informations– och anmälnings sida på webben
  • Logistik och distribution
  • Vinstdragningar
  • Personlig kundtjänst
  • Sammanställning av utvärdering och rapporter

 

 

För att genomföra en lyckad stegtävling med bästa möjliga resultat krävs det rutin och erfarenhet, men även en hel del tid. För att göra det enkelt för er är vi med hela vägen, från start till mål. Vår projektledare tar hand om planeringen och ser till att tävlingsupplägget skräddarsys för att passa just era önskemål.

Efter avslutad tävling tar vi fram specifik statistik till dig som uppdragsgivare som bl.a. visar hur många som fullföljde satsningen och hur många som uppnått tillräcklig mängd daglig motion. Ni har även möjlighet att utforma egna utvärderingar för att få svar på frågor som rör just er organisation och ert hälsofrämjande arbete. Vi sammanställer all information och gör en snygg rapport, färdig att presentera för att påvisa det positiva resultat som aktiviteten givit ert företag.

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com