Kunder & Referenser  

Sedan starten 1999 har vi haft mer än 530 000 deltagare i Steg!. Vi har arrangerat tävlingar över hela världen bl.a. i Norge, Finland, Belgien och USA, både inom den privat och offentliga sektorn. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur just er arbetsplats kan bli lika nöjda som våra andra kunder.

Nöjda kunder:

  Polisen  

Norrorts polismästardistrikt har återkommande deltagit i stegtävlingar genom Steg!. Det är enkelt och lättöverskådligt t.ex. att registrera sig och se sina steg samt att överblicka statistiken på steg.se. Vi rekommenderar alla att göra en rejäl satsning på hälsofrämjande åtgärder. Det är viktigt att se helheten och Steg! är en bra grund att utgå från, där alla kan delta. Återkommande friskvårdssatsningar där samtliga medarbetare kan vara med leder framför allt till en ökad medvetenhet om hälsa, vardagsmotion och rörelse hos medarbetarna. Norrorts polismästardistrikt kommer absolut delta igen.

- Stefan Marcopoulos, Informationsansvarig, Norrort polismästardistrikt, Polisen

  Tierps kommun  

Det var närmare 1.400 stycken anställda (83%) som deltog från Tierps kommun. Nästan alla kom upp i den eftersträvade "Må bra nivån" 7 000 steg om dagen i snitt. Det här är en jättesuccé. Den överträffade mina vildaste förväntningar.

– Per Nordenstam, Kommunchef, Tierps kommun

  Uppsala Vatten och Avfall AB  

Uppsala Vatten och Avfall har deltagit i både våren och höstens Kommunsteg. Vi är mycket nöjda med vår medverkan då medarbetarna motiverats att röra sig mer. Deltagandet skapade större social samhörighet och glädje, då vi utmanade och triggade varandra till att öka våra steg. Vi rekommenderar andra kommunala verksamheter att delta i Kommunsteget då det är ett enkelt sätt att få personalen att ”komma igång” och många forsätter att gå även efter tävlingsperioden. 4-5 veckors tävling är lagom för skapa en medvetenhet om vikten av rörelse - ett trivsamt sätt att få in glädje och vardagsmotion på arbetsplatsen samt på fritiden!

- Helena Karlsson, Personalchef, Uppsala Vatten och Avfall AB

Steg! är ett varumärke inom Select Wellness AB

Postadress: Select Wellness AB, Box 56084, 102 17 Stockholm

E-post: info@steg.se Växel: 08 732 24 00

www.steg.se   www.selectwellness.com